יחידות התפתחותיות

מרכזי התפתחות הילד. מספקים מענה של מקצועות הבריאות, מענים רגשיים והתנהגותיים בגילאי 0-18. טיפולים פרונטליים ו”טלרפואה”.