קלינאות תקשורת

על התהליך של קלינאות תקשורת – קלינאית תקשורת לילדים מקבלת את הפנייה. לאחר קבלת הפנייה בהתאם לתחום התמחות, תשוחחו טלפונית באשר למועד טיפול מועדף של קלינאות תקשורת.


שימו לב כי עקביות בטיפול בקלינאות תקשורת כולל הקפדה על תדירות הטיפול שנקבעה הינה מרכיב חשוב ביותר עבור הילד. בטיפול הראשון יתבצע אינטייק לקבלת מלוא האינפורמציה החיונית שההורה מעוניין למסור וקביעת מטרות טיפול.

  • תדירות הטיפול: תקבע בהתאם לצרכי הילד ובתיאום והסכמת ההורה.

  • משך הטיפול: תלוי מטרת טיפול ומורכבות המקרה. יש להיוועץ בקלינאית תקשורת לילדים בעת המפגש הראשון. אין בתשובתה קביעה, אלא שיתוף מניסיונה ושיתוף במידע סטטיסטי.

  • כמות הטיפולים: נקבעת ע”י קופת החולים / החלטת ההורה / בהתאם לחוק הסומטי