ניתוח התנהגות

מנתחות התנהגות עוסקות בהבנת הקשר בין הסביבה להתנהגות וזיהוי המשתנים המשפיעים על ההתנהגות במטרה לבנות תוכניות טיפול ולהוביל לשינוי חיובי משמעותי בחיי אנשים.
ניתוח התנהגות הינה דיסיפלינה מבוססת מחקר שהוכחה כיעילה בטיפול בילדים עם ASD.


מנתחות התנהגות משולבות בגני התקשורת כחלק מהצוות הפרא רפואי, במסגרת עבודתן הן מטפלות בילדים באופן פרטני או בקבוצות במטרה לקדם וללמד מיומנויות בכל תחומי ההתפתחות (בתחום הקוגניטיבי, חברתי, תקשורתי, כישורי חיים, גמילה ועוד), כמו גם בקידום הכללת המיומנויות שנלמדו בחדרי הטיפולים לסביבות שונות ובהקשרים שונים וטבעיים במהלך היום בגן, על ידי ארגון הסביבה הגנית באופן המזמן הזדמנויות רבות ככל הניתן עבור הילד ליישם את המיומנויות שנרכשו. בנוסף מנתחות התנהגות נותנות מענה בכל הנוגע להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות (כגון אלימות, פגיעה עצמית ועוד) ע”י בניית תוכניות התערבות מתאימות והדרכת הצוות.