Edit Content

צרו קשר

משרדים

073-7284931

דואר אלקטרוני

office2@tipul-li.com

פקס

077-3182796

מיקום

כל הארץ

קשיי אכילה של ילדים על הרצף

*המועד מוצע לרישום למטפלים פרא רפואיים של טיפולי מהסקטורים השונים.
*המועד מוצע לרישום למטפלים פרא רפואיים חיצוניים.
*המועד מוצע לרישום להורים עם ילדים בעלי קשיי אכילה.

*הקורס מועבר בזום, קישור יישלח בסמוך למועד המפגש.

מבוא לאוטיזם

*המועד מוצע לרישום למטפלים פרא רפואיים של טיפולי מהסקטורים השונים.
*המועד מוצע לרישום למטפלים פרא רפואיים חיצוניים.
*המועד מוצע לרישום לצוותי חינוך.

*הקורס מועבר בזום, קישור יישלח בסמוך למועד המפגש.

טיפול באומנויות, העמקה וכלים יישומיים

*המועד מוצע לרישום למטפלים/ות רגשיים/ות עובדי/ות טיפולי.
*המועד מוצע לרישום למטפלים/ות רגשיים/ות חיצוניים/ות.
-הקורס פתוח לרישום עבור מטפלים/ות רגשיים/ות בלבד.

*הקורס מועבר בזום, קישור יישלח בסמוך למועד המפגש.

התפתחות רגשית ושלבי המשחק

*המועד מוצע לרישום למטפלים/ות רגשיים/ות עובדי/ות טיפולי.
*המועד מוצע לרישום למטפלים/ות רגשיים/ות חיצוניים/ות.
-הקורס פתוח לרישום עבור מטפלים/ות רגשיים/ות בלבד.

*הקורס מועבר בזום, קישור יישלח בסמוך למועד המפגש.

הדרכת הורים במבט התפתחותי רגשי

הקורס יעסוק בהדרכת הורים ממבט התפתחותי רגשי.
הקורס יתקיים במתכונת של שיעורים קבוצתיים בזום.
מס’ מועדים בשנה: .3
מס’ מפגשים: .5
מס’ משתתפים: עד 20 משתתפים.

*מועד א’: המועד מוצע לרישום למטפלים פרא רפואיים של טיפולי מהסקטורים השונים.

*מועד ב’: המועד מוצע לרישום למטפלים פרא רפואיים חיצוניים.

*הקורס מועבר בזום, קישור יישלח בסמוך למועד המפגש.

השאירו פרטים ונחזור אליכם!